Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Skuza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BITUBI pod adresem ul. Złocieniowa 40/5, 30-798 Kraków wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7351583338, REGON 120620563.

Dane osobowe i prywatność:

Jeśli zamierzasz uzupełnić formularz kontaktowy, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

 • Świadczenie usług oferowanych w Serwisie;
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

Podstawa przetwarzania:

 • Twoja zgoda na kontakt z naszej strony, wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • profilowaniu w celach marketingowych
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych.

Podanie danych:

 • Dobrowolne.

Skutek niepodania danych:

 • Brak możliwości uzyskania kontaktu zwrotnego z naszej strony.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • W każdej chwili.
 • Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania:

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Bezpieczeństwo danych:

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia:

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • Dostępu do Twoich danych osobowych;
 • Ich sprostowania;
 • Usunięcia;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Przeniesienia danych do innego administratora;
 • Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie;
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Polityka Cookies

Strona www jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies.

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, tabletu, itd.);
 • umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji strony;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies;
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na tej stronie www ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
 • statystycznym;
 • marketingowym;
 • udostępniania funkcji strony.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Usługi zewnętrzne/odbiorcy danych:

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • Podmiot dostarczający usługę hostingu naszej firmie;
 • Podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu;
 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • Portale społecznościowe.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej:

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Kontakt z administratorem:

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: bitubi@bitubi.eu